Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 000281CORP2018Dodatok č. 1 k zmluve o úvere 07.11.2018 .pdf
Ing. Ľudovít BaškaZmluva na výkon stavebného dozoru 14.09.2018 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložnéhopráva k nehnuteľnosti 10.09.2018 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam 10.09.2018 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o úvere 10.09.2018 .pdf
MT Energetika , s.r.o.Dodatok č. 4 Zmluva číslo : VH/079/2008/MTE 01.05.2018 .pdf
TešlárováZmluva o nájme 01.05.2018 .pdf
RPP,s.r.o.Zmluva o vykonaní dobrovolnej dražby 12.04.2018 .pdf
Jesenská, JesenskýZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
JemelkaZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Noga, ČermákováZmluva onájme 01.01.2018 .pdf
GašperákZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
CigánikováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Antošová,KroščenZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
BarancováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
RómováZmluva 01.01.2018 .pdf
Gregor, RadičováZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Jesenská, JesenskýZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Dubovcová, LorincZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
LieskovcováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Užíková Viera, Užíková JanaZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĽuptákováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĎanovskáZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
IvančováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Diabelko, DiabelkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ťaptík, ŤaptíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KalankováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
BuliakováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Kubiš, KubišováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ŠtefkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Jesenská, JesenskýZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ruman, OsikováZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
SvačekováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ferdanová, FerdanZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Marculinec, MarculincováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Medvecký, MedveckáZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
RuskováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KurčíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Bambúch, BambúchováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ŠpirkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KunováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
MečkoZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Mackurová, KrálikZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Martiník, UríčkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ChovancováZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Lacko, LackováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Pinčiarová, TrebulaZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
TudíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
FrankováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
RumanZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
DotkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ferdanová, FerdanZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
SvačekováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ruman, OsikováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Jesenská, JesenskýZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ŠtefkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Kuabišová, KubišZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
BuliakováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KalankováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Ťaptík, ŤaptíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Diabelko, DfiabelkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
IvančováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĎanovskáZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĽuptákováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Užíková Viera, Užíková JanaZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
LieskovcováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĎuratnýZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Dubovcová, LorincZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Gregor, RadičováZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
RómováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
BarancováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Antošová, KroščenZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
CigánikováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
GašperákZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Noga, ČermákováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Sýkora, SýkorováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
FlorekováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Martečiková, MartečíkZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
ĎurisováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Jemelka, JemelkováZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
NáčiniakováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
VéghZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
VeselovskáZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
MedveďováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
MakováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Tomčík, HaratíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Chovancová, ChovanecZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Zacharová, ZacharZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
SvitekováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KulichováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
OžanaZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
LechanováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
HudčekováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
DudováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Uhliarik, UhliarikováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
SkaličanZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Čončol, HorákováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
HolkovičováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Slama, SlamováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Kučera, KučerováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
VarsíkováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
Futima, ŠoukalZmmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
KružlicováZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
BernátZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf
GriegerZmluva o nájme 01.01.2018 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako sa nahlasujú osoby na trvalý pobyt?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník, na ktorého je vystavená nájomná zmluva  si nahlási na klienskom centre osoby, ktoré s ním bývajú v byte a tiež tu majú trvalý pobyt menovite + dátum narodenia každej osoby + vzťah k nájomníkovi a toto preukáže platným občianskym preukazom, alebo rodným listom, ak sa jedná o dieťa. Vlastník bytu hlási len počet osôb.

    písomne a elektronicky v časti kontakt, bez zbytočného odkladu

    ...
Všetky otázky