Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010PopisInfo Dátum Súbor
Eliška Horná kominárska služby Zmluva o dielo 11.10.2012 .pdf
PPLA, s.r.o.Mandátna zmluva 21.08.2012 .pdf
Mesto MartinZmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb 17.08.2012 .pdf
JOPRO s.r.o.Zmluva o dielo 17.07.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.dodatok č.1 k Zmluve o dielo 14.05.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakDodatokč.1 k Zmluve o dielo 12.04.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakZmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.Zmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
Ing. arch Jozef Kuráň - JK ESPACEDodatok č. 1 k Zmluve o dielo 16.03.2012 .pdf
Ing. arch.Jozef Kuráň -JK ESPACEZmluva o dielo 16.02.2012 .pdf

Najčastejšie otázky

 • Ako často je povinné vykonávať overovanie meračov spotreby vody ?


  Technické otázky

  Odpoveď:   Overovanie  /ciachovanie/ -  výmena  meračov  : Zb. zák. č.210/2000, čiast.91:
  -  teplej  vody   /TÚV /     každé   4  roky,
  -  studenej  vody  /SV/   každých  6 rokov,
  -  tepla  ÚK  podľa  použitých  typov.   

  ...
Všetky otázky