Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Eliška Horná kominárska služby Zmluva o dielo 11.10.2012 .pdf
PPLA, s.r.o.Mandátna zmluva 21.08.2012 .pdf
Mesto MartinZmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb 17.08.2012 .pdf
JOPRO s.r.o.Zmluva o dielo 17.07.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.dodatok č.1 k Zmluve o dielo 14.05.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakDodatokč.1 k Zmluve o dielo 12.04.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakZmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.Zmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
Ing. arch Jozef Kuráň - JK ESPACEDodatok č. 1 k Zmluve o dielo 16.03.2012 .pdf
Ing. arch.Jozef Kuráň -JK ESPACEZmluva o dielo 16.02.2012 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky