Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010PopisInfo Dátum Súbor
Eliška Horná kominárska služby Zmluva o dielo 11.10.2012 .pdf
PPLA, s.r.o.Mandátna zmluva 21.08.2012 .pdf
Mesto MartinZmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb 17.08.2012 .pdf
JOPRO s.r.o.Zmluva o dielo 17.07.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.dodatok č.1 k Zmluve o dielo 14.05.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakDodatokč.1 k Zmluve o dielo 12.04.2012 .pdf
Ing. Radoslav Tínes -SadakZmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
M PRO, s.r.o.Zmluva o dielo 03.04.2012 .pdf
Ing. arch Jozef Kuráň - JK ESPACEDodatok č. 1 k Zmluve o dielo 16.03.2012 .pdf
Ing. arch.Jozef Kuráň -JK ESPACEZmluva o dielo 16.02.2012 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako sa nahlasujú osoby na trvalý pobyt?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník, na ktorého je vystavená nájomná zmluva  si nahlási na klienskom centre osoby, ktoré s ním bývajú v byte a tiež tu majú trvalý pobyt menovite + dátum narodenia každej osoby + vzťah k nájomníkovi a toto preukáže platným občianskym preukazom, alebo rodným listom, ak sa jedná o dieťa. Vlastník bytu hlási len počet osôb.

    písomne a elektronicky v časti kontakt, bez zbytočného odkladu

    ...
Všetky otázky