Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
STEFE Martin,a.s.Preučtovanie nákladov 30.12.2015 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.Zmluva o dielo 15.12.2015 .pdf
PROFITING s.r.o.Obnova severnej steny Šoltésovej 13 15.07.2015 .pdf
PHAREXZmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priesto 19.03.2015 .pdf
CREDIT AUDIT s.r.o.Auditórske služby 04.02.2015 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 20.01.2015 .pdf
Ing. Richard SegľaServisná zmluva 12.01.2015 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky