Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010PopisInfo Dátum Súbor
STEFE Martin,a.s.Preučtovanie nákladov 30.12.2015 .pdf
PROFI Výťahy s.r.o.Zmluva o dielo 15.12.2015 .pdf
PROFITING s.r.o.Obnova severnej steny Šoltésovej 13 15.07.2015 .pdf
PHAREXZmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priesto 19.03.2015 .pdf
CREDIT AUDIT s.r.o.Auditórske služby 04.02.2015 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 20.01.2015 .pdf
Ing. Richard SegľaServisná zmluva 12.01.2015 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.

    ...
Všetky otázky