Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
CHRANENÉPRACOVISKO.euZmluva o dielo 30.06.2017 .eu
STEFE Martin, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve č.8/2015/E 31.08.2016 .pdf
STEFE Martin, a.s.Dodatok č.2 k zmluve o dodávke tepla č. 257536 31.08.2016 .pdf
A- Z STAVINGMandátna zmluva 25.08.2016 .pdf
Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy 01.08.2016 .pdf
POistná zmluva Poistná zmluva č.511068311 - zmena č.3 27.07.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k nehnutelnosti 17.06.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o úvere 17.06.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.sZmluva o zriadení záložnéhopráva k pohľadávkam 17.06.2016 .pdf
M PRO,s.r.o.Zmluva o dielo 20.05.2016 .pdf
Hanková LenkaZmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.05.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o bežnom účte 13.05.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o bežnom účte - rezervný 13.05.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva oposkytovaní služieb el. bankovníctva 13.05.2016 .pdf
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb el. bankovníctva 13.05.2016
Orange Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.04.2016

Najčastejšie otázky

  • Ako sa nahlasujú osoby na služby - zmena počtu osôb bývajúcich v byte?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Na klienskom centre nahlásiť zmenu počtu osôb na služby, t.j osoby, ktoré sa v byte nezdržiavajú dlhší čas, napr. študujú v inom meste, alebo pracujú v inom meste. Treba nahlásiť presný počet osôb, ktoré bývajú v byte  a od akého termínu dôjde k zmene  a na základe tejto skutočnosti bude upravená výška mesačného predpisu, ktorý zašleme poštou.

    ...
Všetky otázky