Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 31.12.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 31.12.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.12.2017 .pdf
SPPvyúčtovanie odberu zemn. plynu 31.12.2017 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 19.12.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telek. služby 14.12.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne poradenstvo 05.12.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.úhrady mob.telef. 05.12.2017 .pdf
Ing. Ján Gregušvypracovanie znal. posudku 04.12.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.12.2017 .pdf
HOTEL TURIECprenájom miestnosti a techniky 01.12.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.12.2017 .pdf
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.stravné lístky 30.11.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.11.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.11.2017 .pdf
ANASOFT APR s.r.o.aktualizačný poplatok 30.11.2017 .pdf
OfficeLand, s.r.o.kanc. potreby 29.11.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 29.11.2017 .pdf
STROMWARE s.r.o.zákaz. podpora 28.11.2017 .pdf
RELIA spol. s r.o.seminár 28.11.2017 .pdf
RELIA spol s r.o.prístup - "MATERSKÁ" 28.11.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 14.11.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne poradenstvo 13.11.2017 .pdf
Orange Slovensko a.s.úhrady mobilov 05.11.2017 .pdf
FLORIAN, s.r.o. práca na prevádzke, oprava HP 03.11.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.11.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.11.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.11.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 31.10.2017 .pdf
Slovak Telekom. a.s.popl. za telek. služby 31.10.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.10.2017 .pdf
Porada.sk, s.r.o.školenie 20.10.2017 .pdf
PORADCA s.r.o.poradca podnikateľa 17.10.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za telek. služby 14.10.2017 .pdf
Poradca podnikateľa, spol s r.o.daňový a účtovný poradca podn. 12.10.2017 .pdf
Poradca podnikateľa s.r.o.finančný spravodajca 12.10.2017 .pdf
Orange Slovensko a.s.platba za mobily 05.10.2017 .pdf
ZETR CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.10.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.10.2017 .pdf
Ing. Richardd Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.10.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telek. služby 30.09.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.09.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 30.09.2017 .pdf
Marián Gábeloprava mot. vozidla 26.09.2017 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.tlačiareň, toner 20.09.2017 .pdf
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky 18.09.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby mobilnej siete 14.09.2017
Orange Slovensko, a.s.platby za mobily 05.09.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 02.09.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.09.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.09.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 31.08.2017 .pdf
Slovak Telekom. a.s.poplatky za telek. služby 31.08.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.08.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.platba mobilu 14.08.2017 .pdf
PAPERA s.r.o.kancelárske potreby 10.08.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba mobilov 05.08.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.08.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.08.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 31.07.2017 .pdf
poplatky za telek.služby 31.07.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 31.07.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.07.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telef. 14.07.2017 .pdf
DOXX - Stravné lístky s.r.o.stravné lístky 10.07.2017 .pdf
Poradca podnikateľa spol. s r.o.Poradca podnikateľa 06.07.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.úhrada mobil. telefónov 05.07.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 02.07.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.07.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.07.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.06.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 30.06.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 30.06.2017 .pdf
Václav Šebera - DaVaSzáhradné práce 28.06.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne služby 19.06.2017 .pdf
Turčianska vodárenská, a.s.vodné, stočné, zrážky 19.06.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telefón 14.06.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba za telef. 08.06.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platby za mob. telef. 05.06.2017 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.tlačiareň, toner 04.06.2017 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.platba za tonery 04.06.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.06.2017 .pdf
ZETAGROUP CONULTING s.r.o.počítačové služby 01.06.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.06.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telek. služby 31.05.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 31.05.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.05.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.úhrada za mobil 26.05.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba - internet 26.05.2017 .pdf
SOREA, spol. s.r.o. platba za ubytovanie 23.05.2017 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.právne služby 22.05.2017 .pdf
Slovenský metrologický ústavpoplatok za kurz 18.05.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.poplatky za telefon 14.05.2017 .pdf
V.O.Č. Slovakiakurz Manažér správy budov 09.05.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba za mob. telefóny 05.05.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o.počítačové služby 01.05.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.05.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.05.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 30.04.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.04.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telek. služby 30.04.2017 .pdf
DOXX - Stravné lístky s.r.o.stravné lístky 27.04.2017 .pdf
Slovak Telekom. a.s.platba za telef. 15.04.2017 .pdf
CREDIT AUDIT, s.r.o.audítorské služby 11.04.2017 .pdf
Orange Slovensko a.s.platba mob. telefónov 05.04.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 02.04.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.04.2017 .pdf
UniCredit Bank a.s.popl. za vystavenie potvrdenia k auditu 31.03.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.popl. za telekom. služby 31.03.2017 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.právne služby 31.03.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.popl. za telekom. služby 31.03.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 31.03.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.platba za prenos údajov 31.03.2017 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné 31.03.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 31.03.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.platba za telef. 15.03.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.platba mob. telefónov 05.03.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.03.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, prenájom servera 01.03.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.03.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 28.02.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.platba za internet 28.02.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky za pevné linky 28.02.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizačný poplatok 28.02.2017 .pdf
CREDIT AUDIT, s.r.o.audítorské služby 15.02.2017 .pdf
Slovak Telekom s.d.úhrada mobilu 14.02.2017 .pdf
PAPERA s.r.o.kancelárske potreby 07.02.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.úhrada faktúr za mob. telefony 05.02.2017 .pdf
Porada.sk, s.r.o.neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve 02.02.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, hosting 01.02.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.02.2017 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 31.01.2017 .pdf
Zetagroup oftware s.r.o.SSD disk výmena v prac. stanici 31.01.2017 .pdf
Slovak Telekom a.s.poplatky Magio internet XL 31.01.2017 .pdf
Slovak Telekom. a.s.Fa za služby pevnej siete 31.01.2017 .pdf
Ulianko & partners, s.r.o.poskytnutie právnych služieb 31.01.2017 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualiz.poplatok, konzultácie 31.01.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne služby 23.01.2017 .pdf
Mesto Martin -Mestský úradnájomné za užívanie pozemku 20.01.2017 .pdf
RELIA spol. s.r.o.úhrada za seminár 17.01.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne služby 16.01.2017 .pdf
JUDr. Lucia Čillováposkytnuté právne služby 16.01.2017 .pdf
Slovak Telekom, a.s.služby mobilnej siete 14.01.2017 .pdf
SSEvyúčtovacie faktúra za dodávku elektriny 13.01.2017 .pdf
SSEvyúčtovacia faktúra 13.01.2017 .pdf
DOXX - Stravné lístky s.r.o.úhrada za stravné lístky 10.01.2017 .pdf
Turčianska vodárenská a.s.vodné, stočné, zrážky 10.01.2017 .pdf
Orange Slovensko, a.s.úhrada za mobilné telefóny 05.01.2017 .pdf
MzdyServis s.r.o.encyklopédia mzdového účtovníctva 03.01.2017 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.Hosting domény 02.01.2017 .pdf
Ing. Richard Segľaporadenstvo, hosting 01.01.2017 .pdf
SPPodber zemného plynu 01.01.2017 .pdf
BartošováZmluva o nájme 01.01.2017 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky