Slobodný prístup k informáciám

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010
PopisInfo Dátum Súbor
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 31.12.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.internet 31.12.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.pevná linka 31.12.2019 .pdf
Poradca podnikateľa ,spol.sr.o.Finančný spravodajca 31.12.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 31.12.2019 .pdf
SPP a.s.vyúčtovanie spotreby plynu 2019 31.12.2019 .pdf
Lyreconákup kanc. potrieb 19.12.2019 .pdf
HOTEL TURIEC, a.s.prenájom priestorov 19.12.2019 .pdf
Poradcapodnikateľa,spol.s r.o.Daňový a účtovný poradca 16.12.2019 .pdf
Slovak Telekoma.s.služby mobilnej siete 14.12.2019 .pdf
JUDr. Lucia Čillováprávne služby 12.12.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vodné, stočné, zrážky 12.12.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnejsiete 05.12.2019 .pdf
Zetagroup Softwares.r.o.Kyocera P2204DN 03.12.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa podpora a hosting 02.12.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.12.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.12.2019 .pdf
KILTER s.r.o.tepovanie kobercov 30.11.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 30.11.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 30.11.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 30.11.2019 .pdf
Poradca podnikateľa ,spol. s r.o.školenie Povinnosti mzdovej účtovníčky 22.11.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 14.11.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.11.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.11.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.11.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa podpora a hosting 01.11.2019 .pdf
DOXX -Stravné lístky, spol. s r.o. str.lístky 31.10.2019 .pdf
Slovak Telekoma.s.pevná linka 31.10.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.internet 31.10.2019 .pdf
Martinus, s.r.o.stolový kalendár 31.10.2019 .pdf
ZetagroupSoftwares.r.o.toner TK 160x 24.10.2019 .pdf
PORADCA s.r.o.Poradca 2020 07.10.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.10.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 04.10.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.10.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.10.2019 .pdf
Ing.RichardSegľa podpora a hosting 01.10.2019 .pdf
JUDr. Alexandra Vrlíkováreg.zmlúv o zriedení záložného práva 01.10.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.internet 30.09.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 30.09.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 30.09.2019 .pdf
ANASOFT APR,s.r.o.aktualizácia 30.09.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa supervízia aukcie - obnova fasády 23.09.2019 .pdf
DOXX -Stravnélístky,spol.s r.o.str.lístky 17.09.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobinej siete 14.09.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.SSD DISK 1 TB 07.09.2019 .pdf
Orange Slovakia a.s.služby mobilnej siete 05.09.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 02.09.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.09.2019 .pdf
Ing. Richard Segľa podpora a hosting 01.09.2019 .pdf
Slovak Teleom a.s.pevná linka 31.08.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 31.08.2019 .pdf
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.Finančný spravodajca 22.08.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.služby mobilnej siete 14.08.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.08.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.08.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.08.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa podpora a hosting 01.08.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 31.07.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 31.07.2019 .pdf
ANASOFT APR,s.r.o.aktualizácia 31.07.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.služby mobilnej siete 14.07.2019 .pdf
JUDr. Alexandra Vrlíkováreg. zmlúv o zriadení zál. práva 09.07.2019 .pdf
Orange Slovenskoa.s.služby mobilnej siete 05.07.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.07.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.07.2019 .pdf
Ing.RichardSegľa podpora a hosting 01.07.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 30.06.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 30.06.2019 .pdf
Slovaktelekom a.s.pevná linka 30.06.2019 .pdf
Lyreco nákup kanc. potrieb 27.06.2019 .pdf
Poradca podnikateľa , spol.s r.o.daňové centrum 25.06.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vodné,stočné,zrážky 20.06.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.služby mobilnej siete 14.06.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.06.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.06.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.06.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa podpora a hosting 01.06.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.internet 31.05.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 31.05.2019 .pdf
ANASOFT APR,s.r.o.aktualizácia 31.05.2019 .pdf
DOXX -Stravné lístky, spol.sr.o.str.lístky 28.05.2019 .pdf
Slovaktelekom a.s.služby mobilnej siete 14.05.2019 .pdf
Lyrecovrátenie tovaru - obálky 09.05.2019 .pdf
Lyreco nákup kanc .potrieb 08.05.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.05.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.05.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.05.2019 .pdf
Ing.Richard Segľa podpora a hosting 01.05.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 30.04.2019 .pdf
Slovak Telekomslužby mobilnej siete 30.04.2019 .pdf
ANASOFT APR,s.r.o.aktualizácia 30.04.2019 .pdf
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.poplatok za vystavenie potvrdenia 16.04.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 14.04.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.Switch d-link 10/100/1000 5 port 12.04.2019 .pdf
CREDIT AUDIT, s.r.o.auditórske služby 12.04.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.04.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.Kyocera P204DN 02.04.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.04.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.SSD DISK 1TB 01.04.2019 .pdf
SPP a.sdodávka plyn 01.04.2019 .pdf
Ing. Richard Segľapodpora a hosting 01.04.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 01.04.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 31.03.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.pevná linka 31.03.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.internet 31.03.2019 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťahu 31.03.2019 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.servis výťahov 31.03.2019 .pdf
DOMBYT spol.s r.o.havarijná služba 29.03.2019 .pdf
DOMBYT spol.s r.o.havarijná služba 29.03.2019 .pdf
UNIGLASS s.r.o.oprava a udržiavanie byt.fondu 22.03.2019 .pdf
ZetagroupSoftware s.r.o.LCD monitor 27 philips 21.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosťa.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 20.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 20.03.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.LCD monitor 27 philips 19.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vodné,stočné 19.03.2019 .pdf
Václav Šebera -DaVaSoprava a udržiavanie byt. fondu 18.03.2019 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASopravy a udržiavanie byt. fondu 15.03.2019 .pdf
Ivan Janiga UNIGLASSoprava a udržiavanie byt. fondu 15.03.2019 .pdf
UNIGLASS s.r.o.oprava a udržiavanie byt. fondu 15.03.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.služby mobilnej siete 14.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.svývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd 13.03.2019 .pdf
DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.str. lístky 11.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenska spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 08.03.2019 .pdf
Slovak telekoma.s.mobilné služby - výťah 07.03.2019 .pdf
CREDIT AUDIT,s.r.o.auditórske služby 06.03.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 06.03.2019 .pdf
Ing. Jám Gregušznalecký posudok Kernova 11 05.03.2019 .pdf
Ing. Ján Gregušznalecký posudok Hurbanova 18 05.03.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.03.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTING s.r.o.počítačové služby 01.03.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.03.2019 .pdf
Ing. Richard Segľapodpora a hosting 01.03.2019 .pdf
PROFI Výťahy , s.r.o.servis výťah 01.03.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 28.02.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 28.02.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 28.02.2019 .pdf
STEFE Martin a.s.vyúčtovacia faktúra 2018 28.02.2019 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havaríjna služba 28.02.2019 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havaríjna služba 28.02.2019 .pdf
MT Energetika ,s.r.o.odkanalizovanie Bambusky 28.02.2019 .pdf
Brantner Fatra ,s.r.o.prenájom VKK 28.02.2019 .pdf
Brantner Fatra , s.r.o.prenájom VKK 28.02.2019 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 28.02.2019 .pdf
MzdyServis, s.r.o.DRAK encyklopédia mzdového účtovníka 27.02.2019 .pdf
SSE a.s.dodávka el.energie 27.02.2019 .pdf
Turčianska vodárenska spoločnosťa.s.vodné Lok. na Kameni 1 27.02.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.vodné 27.02.2019
TECHEM spol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
TECHEM spol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
TECHEM spol. s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
Techemspol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
TECHEM spol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
TECHEM spol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
TECHEM spol.s r.o.odpočet meračov tepla 26.02.2019 .pdf
Ing. Michal Ceconíkvypracovanie statický posudok Bambusky č. 23 26.02.2019 .pdf
Ing. Michal Ceconíkstatický posudok na unibonku 26.02.2019
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 26.02.2019 .pdf
Václav Šebera -DaVaSopravy a udržiavanie byt.fondu 25.02.2019 .pdf
Martin Maťko MD - Elektrorekonštrukcia domového vrátnika Alexyho 25.02.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt.fondu 25.02.2019 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.oprava šachtových dverí 21.02.2019 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťah 21.02.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odp.vôd 20.02.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 15.02.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.služby mobilnej siete 14.02.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 14.02.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekákií,likvidácia odpadových vôd 13.02.2019 .pdf
Schindler výťahy a eskalátory ,a.sodstránenie poruchy 13.02.2019 .pdf
Lyreconákup kanc.potrieb 06.02.2019 .pdf
Orange Slovensko a.s.služby mobilnej siete 05.02.2019 .pdf
Václav Šebera -DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 04.02.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 04.02.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTINGpočítačové služby 01.02.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 01.02.2019 .pdf
Ing. RichardSegľapodpora a hosting 01.02.2019 .pdf
PROFI Výťahy ,s.r.o.servis výťah 01.02.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.internet 31.01.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.pevná linka 31.01.2019 .pdf
ANASOFT APR, s.r.o.aktualizácia 31.01.2019 .pdf
Brantner Fatra s.r.o.prenájom kontajnerov rok 2019 31.01.2019 .pdf
ThyssenKrupp Výťahy s.r.o.servis výťah 31.01.2019 .pdf
Schindler výťahy a ekskalátory, a.s.servis výťah 31.01.2019 .pdf
MT Energetika , s.r.o.odkanalizovanie Bambusky 31.01.2019 .pdf
DOMBYT spol. s r.o.havaríjna služba 31.01.2019 .pdf
DOMBYT spol.s r.o.havaríjna služba 31.01.2019 .pdf
Brantner Fatra ,s.r.o.prenájom VKK 31.01.2019 .pdf
MVM upratovanie Viera Figurováupratovanie 31.01.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vodné Lok.na Kameni 1 30.01.2019 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.opravavýťahu Kernova 30.01.2019 .pdf
Lyreconákup kancelárskych potrieb 29.01.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.SSD laciesecure DISK 1TB 28.01.2019 .pdf
STEFE Martin a.s.dodávka tepla 28.01.2019 .pdf
Mesto Martinprenájom pozemku 2019 24.01.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 23.01.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.SSD DISK 1TB 14.01.2019 .pdf
Slovak Telekom a.s.služby mobilnej siete 14.01.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravya udržiavanie byt. fondu 14.01.2019 .pdf
SPP a.s.dodávka plynu 11.01.2019 .pdf
DOXX -Stravné lístky spol. s r.o.str.lístky 09.01.2019 .pdf
Turčianska vodárenska spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 09.01.2019 .pdf
SlovakTelekom a.s.telefón -výťah 07.01.2019 .pdf
Orange Slovensko a.sslužby mobilnej siete 05.01.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVasopravy a urdžiavanie byt. fondu 02.01.2019 .pdf
Václav Šebera - DaVaSopravy a udržiavanie byt. fondu 02.01.2019 .pdf
OTIS Výťahy s.r.o.oprava výťahu Kernova 02.01.2019 .pdf
Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.vývoz fekálií,likvidácia odpadových vôd 02.01.2019 .pdf
ZETAGROUP CONSULTINGpočítačové služby 01.01.2019 .pdf
Zetagroup Software s.r.o.hosting domény matramartin.sk 01.01.2019 .pdf
Ing.Richard Segľapodpora a hosting 01.01.2019 .pdf
PROFI Výťahy , s.r.o.servis výťahov 01.01.2019 .pdf

Najčastejšie otázky

  • Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.

    ...
Všetky otázky