Tlačivá

Pokiaľ máte záujem o pridelenie bytu a spĺňate kritéria pre prideľovanie nájomných bytov, ktoré upravuje "Smernica č. 01/07/NO pre prideľovanie nájomných bytov" (čl. 4) stiahnite si nasledujúce tlačivá, vyplňte ich a pošlite poštou na našu adresu Matra, n. o., Šoltésovej 105/23, 036 01  Martin.

Prílohou k  žiadosti o pridelenie bytu je tlačivo "Čestné vyhlásenie", čistý mesačný príjem potvrdený zamestnávateľom žiadateľa a všetkých osôb uvedených na danej žiadosti (napr. i poberanie starobného dôchodku, sociálne dávky, živnostníci - daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie) a právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedených žiadateľov).

 
  cestne-vyhlasenie.doc
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Čestné vyhlásenie", ktoré je prílohou k žiadosti o pridelenie bytu.

  hlasenka-zmien.jpg
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Hlásenka zmien", ktoré sa používa pri nahlásení zmeny počtu bývajúcich ôsob, pri zmene nájomníka bytu, prípadne vlastníka bytu.

  predlzenie-ziadost-byt.jpg
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Predĺženie žiadosti o byt".

  ziadost-pridelenie-bytu.doc
Dátum zverejnenia 2009-04-08
Tu nájdete tlačivo "Žiadosť o pridelenie bytu", ku ktorej je potrebné priložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadosti (potvrdený zamestnávateľom).

  Žiadosť o výmenu bytu.doc
Dátum zverejnenia 2011-04-15
Tu nájdete tlačivo "Žiadosť o výmenu bytu", ku ktorej je potrebné doložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadosti
Najčastejšie otázky

  • Ako si máme požiadať o predĺženie nájomnej zmluvy?


    Všeobecné otázky

    Odpoveď: Nájomník je povinný si sledovať,  kedy mu končí platnosť nájomnej zmluvy.  V období najskôr mesiac pred jej skončením si požiada o jej predĺženie na klientskom centre v Matra, n.o., kde mu pracovník slúžiaci na klientskom centre určí termín vystavenia novej  nájomnej  zmluvy.

    ...
Všetky otázky