Fotogaléria


Bytový dom Alexyho 6, 8, 10, 12


Bytový dom E. B. Lukáča 8

Bytový dom Bambusky IIBytový dom A. Pietra 25


Bytový dom Lokalita na Kameni 1

 


Bytový dom E. B. Lukáča 10

 

Bytový dom Kernova 13 - 15
Bytovy dom STEFANUS
Bytový dom Kijevská 4-6
Bytový dom Ševčekova 7, 8


Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky