Kontaktný formulár

Kontaktujte nás


V prípade, že nás chcete kontaktovať využite nás kontaktný formulár, Vaša požiadavky bude v čo najskoršom čase spracovaná.

Najčastejšie otázky

  • Opatrenia na zabezpečenie ochrany proti požiaru sme povinní kontrolovať každý rok ?


    Technické otázky

    Protipožiarna  ochrana sa vykonáva podľa vyhl.  MVSR č.121/2002,  podľa  § 14 vykonávanie preventívnych  prehliadok každý rok.
    ...
Všetky otázky