Privátna zóna
Login:
Heslo:

Zverejnené dokumenty

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č.546/2010

 

 • Zmluvy

 • Dátum:
  Ak nie je zadaný filter vypíše sa len posledných 50 udalostí.

  PopisInfo Dátum Súbor
  Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 000281CORP2018Dodatok č. 1 k zmluve o úvere 07.11.2018 .pdf
  Ing. Ľudovít BaškaZmluva na výkon stavebného dozoru 14.09.2018 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložnéhopráva k nehnuteľnosti 10.09.2018 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam 10.09.2018 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o úvere 10.09.2018 .pdf
  MT Energetika , s.r.o.Dodatok č. 4 Zmluva číslo : VH/079/2008/MTE 01.05.2018 .pdf
  RPP,s.r.o.Zmluva o vykonaní dobrovolnej dražby 12.04.2018 .pdf
  CHRANENÉPRACOVISKO.euZmluva o dielo 30.06.2017 .eu
  STEFE Martin, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve č.8/2015/E 31.08.2016 .pdf
  STEFE Martin, a.s.Dodatok č.2 k zmluve o dodávke tepla č. 257536 31.08.2016 .pdf
  A- Z STAVINGMandátna zmluva 25.08.2016 .pdf
  Zmluva o výkone správy Zmluva o výkone správy 01.08.2016 .pdf
  POistná zmluva Poistná zmluva č.511068311 - zmena č.3 27.07.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o zriadení záložného práva k nehnutelnosti 17.06.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o úvere 17.06.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.sZmluva o zriadení záložnéhopráva k pohľadávkam 17.06.2016 .pdf
  M PRO,s.r.o.Zmluva o dielo 20.05.2016 .pdf
  Hanková LenkaZmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.05.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o bežnom účte 13.05.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o bežnom účte - rezervný 13.05.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva oposkytovaní služieb el. bankovníctva 13.05.2016 .pdf
  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Zmluva o poskytovaní služieb el. bankovníctva 13.05.2016
  Orange Slovensko a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.04.2016
  STEFE Martin,a.s.preučtovanie nákladov 30.12.2015 .pdf
  PROFITING s.r.o.Obnova severnej steny Šoltésovej 13 15.07.2015 .pdf
  PHAREXZmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priesto 19.03.2015 .pdf
  CREDIT AUDIT s.r.o.auditórske služby 04.02.2015 .pdf
  ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb 20.01.2015 .pdf
  Ing. Richard SegľaServisná zmluva 12.01.2015 .pdf

 • Zmluvy 2014
 • Zmluvy 2012
 • Zmluvy 2013


 • Aktuality  Copyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup