Privátna zóna
Login:
Heslo:

Výročná správa Matra, n. o.


V sekcii "Výročná správa Matra, n. o." sú výročné správy neziskovej organizácie Matra, n. o., Martin za uplynulé roky jej činnosti.

 

Download
vyrocna-sprava-rok2006.pdfVýročná správa neziskovej organizácie Matra, n. o. za rok 2006
vyrocna-sprava-rok2007.pdfVýročná správa neziskovej organizácie Matra, n. o. za rok 2007AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup