Privátna zóna
Login:
Heslo:

O neziskovej organizácii Matra, n. o.


V sekcii "O neziskovej organizácii Matra, n. o." nájdete:

- Výpis z registra n. o. vedeného na Obvodnom úrade v Žiline
- Zakladaciu listinu Matra, n. o.
- Štatút Matra, n. o.
- Zmluvu o výkone správy majetku mesta Martin

- Mandátnu zmluvu ...
- Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zmena: 35/2002 Z.z.Download
mandatna-zmluva.pdfMandátna zmluva
statut-dodatok1.pdfDodatok č. 1 k Štatútu Matra, n. o.
statut-matra.pdfŠtatút neziskovej organizácie Matra, n. o.
vypis-obvodny-urad.pdfVýpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného na Obvodnom úrade v Žiline.
zakladacia-listina.pdfZakladacia listina Matra, n. o.
zakon-neziskove-org.pdfTu nájdete Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby Zmena: 35/2002 Z.z..
zmluva-vykon-spravy.pdfZmluva o výkone správy majetku mesta MartinAktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup