Privátna zóna
Login:
Heslo:

Úloha organizácie Matra, n. o.

Úlohou organizácie Matra, n. o. je predovšetkým plynulé zabezpečovanie činností vyplývajúcich z Mandátnej zmluvy a zo Zmluvy o výkone správy majetku mesta Martin a príprava investičného plánu na výstavbu nových bytov v nadväznosti na bytovú politiku mesta Martin.

Našou snahou bude využiť skúsenosti holandských partnerov a začať spoluprácu, ktorá je špecifikovaná zmluvou uzatvorenou koncom roku 2004 s holandskými partnermi a implementovať ich skúsenosti a know-how, aby sme sa vyvarovali chýb a omylov, ktoré oni už v minulosti riešili.

Organizácia  MATRA, n. o. začala svoju činnosť od 1. 1. 2005 ako pilotný projekt podporovaný holandskou vládou na Slovensku s nasledovným druhom všeobecne prospešných služieb:

a/ zabezpečovanie bývania, správy a obnovy bytového fondu,
b/ služby pre sociálne odkázaných ľudí na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
c/ výstavba nových bytov, nákup nových bytov a predaj bytového fondu,
d/ ostatné služby súvisiace so správou a údržbou domov a bytov a nebytových priestorov.

Sídlo organizácie sa nachádza na Ul. Šoltésovej č. 23 v Martine.

 

AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup