Privátna zóna
Login:
Heslo:

Tlačivá

Pokiaľ máte záujem o pridelenie bytu a spĺňate kritéria pre prideľovanie nájomných bytov, ktoré upravuje "Smernica č. 01/07/NO pre prideľovanie nájomných bytov" (čl. 4) stiahnite si nasledujúce tlačivá, vyplňte ich a pošlite poštou na našu adresu Matra, n. o., Šoltésovej 105/23, 036 01  Martin.

Prílohou k  žiadosti o pridelenie bytu je tlačivo "Čestné vyhlásenie", čistý mesačný príjem potvrdený zamestnávateľom žiadateľa a všetkých osôb uvedených na danej žiadosti (napr. i poberanie starobného dôchodku, sociálne dávky, živnostníci - daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie) a právoplatný rozsudok o rozvode (u rozvedených žiadateľov).

 

Download
cestne-vyhlasenie.docTu nájdete tlačivo "Čestné vyhlásenie", ktoré je prílohou k žiadosti o pridelenie bytu.
hlasenka-zmien.jpgTu nájdete tlačivo "Hlásenka zmien", ktoré sa používa pri nahlásení zmeny počtu bývajúcich ôsob, pri zmene nájomníka bytu, prípadne vlastníka bytu.
predlzenie-ziadost-byt.jpgTu nájdete tlačivo "Predĺženie žiadosti o byt".
ziadost-pridelenie-bytu.docTu nájdete tlačivo "Žiadosť o pridelenie bytu", ku ktorej je potrebné priložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadosti (potvrdený zamestnávateľom).
Žiadosť o výmenu bytu.docTu nájdete tlačivo "Žiadosť o výmenu bytu", ku ktorej je potrebné doložiť výšku čistého mesačného príjmu žiadateľa a ostatných osôb na žiadostiAktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup