Privátna zóna
Login:
Heslo:

Oznamy

Upozornenie žiadateľov BD A3 - 32 b. j. Martin - Košúty
Dátum pridania 09.07.2010 |
 Kategória Nová výstavba

Vážení záujemcovia o prenájom bytov v Bytovom dome A3 – 32 b. j. Martin – Košúty, týmto by sme Vás chceli upozorniť, že doklady k žiadosti o pridelenie bytu je potrebné doručiť do 13.07.2010. Po tomto dátume sa jednotlivé žiadosti o pridelenie bytu nebudú prijímať do zlosovania na Bytový dom A3 – 32 b. j. Martin – Košúty. V prípade Vaších otázok ohľadom doloženia dokladov nás kontaktujte na t. č. 043/4444 317, 043/4444 303.
viac
Bytový dom A3 - 32 b.j. Martin - Košúty
Dátum pridania 25.06.2010 |
 Kategória Nová výstavba

Vážení žiadatelia, v termíne od 28. 06. 2010 do 02. 07. 2010 bude prebiehať kontrola žiadostí o pridelenie bytu s následným zaslaním dopisu o zaradení, resp. nezaradení do verejného žrebovania nájomných bytov v novopostavenom bytovom dome A3 -32 b.j. Martin – Košúty. Bližšie informácie o spôsobe prideľovania jednotlivých nájomných bytov nájdete v sekcii „Nová výstavba“.
viac
Stránkové hodiny počas reklamačného obdobia
Dátum pridania 25.05.2010 |
 Kategória Všeobecné otázky

Vážení klienti oznamujeme Vám STRÁNKOVÉ HODINY počas reklamačného obdobia: pondelok 07,30 - 15,30 utorok 07,30- 12,00 streda 08,00 do 16,30 štvrtok od 07,30 od 12,00 piatok 07,30 do 10,00 hod.. Obedná prestávka od 12,00 do 12,30. Utorok a štvrtok sú dni vyhradené pre pokladňu a reklamácie z ročného vyúčtovania za rok 2009. REKLAMAČNÉ OBDOBIE začína od termínu 01. 06. 2010. Nájomníci a vlastníci bytov môžu reklamovať ročné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2009 do 15 kalendárnych dní od obdržania ročného vyúčtovania.
viac
Pokračovanie výstavby "BD A3-32 b.j. Martin-Košúty"
Dátum pridania 02.03.2010 |
 Kategória Nová výstavba

V januári 2010 sme ukončili hrubú stavbu bytového domu a spoločnosť Martico, a.s. vybudovala prípojku TUV a UK. Ako vidno na fotkách v súčasnosti sa budova zvonku zatepľuje. Vo vnútri prebieha montáž všetkých elektrických sietí ako aj prípojky T-Comu a spoločnosti Gaya, aby sme našim nájomníkom zabezpečili nie len pohodu bývania s možnosťou využívania dnes už štandardných služieb, ale aj možnosť výberu. Predpokladané ukončenie výstavby "Bytového domu A3-32 b.j. Martin-Košúty" je v máji 2010.
viac
Možnosti financovania obnovy bytových domov
Dátum pridania 08.02.2010 |
 Kategória PPP Projekt Podháj-Martin

V rámci pokračovania PPP-projektu Podháj nižšie uvádzame odkazy na webové stránky jednotivých bánk, kde sa Vám po kliknutí na daný odkaz zobrazí stránka banky s podrobnými informáciami o možnostiach financovania obnovy rekonštrukcie
viac
PPP Projekt Podháj-Martin
Dátum pridania 02.12.2009 |
 Kategória PPP Projekt Podháj-Martin

Informačná kancelária PPP projektu - Podháj pozýva všetkých občanov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční 08. 12. 2009, t. j. utorok o 17,00 hod. v priestoroch ZŠ Gorkého. Cieľom stretnutia bude diskusia o výsledkoch prieskumu verejnej mienky
viac
Predloženie cenových ponúk na revíziu domového rozvodu plynu
Dátum pridania 16.10.2009 |
 Kategória Technické otázky

Žiadame Vás o predloženie cenových ponúk na revíziu domového rozvodu plynu bytového domu E. B. Lukáča 10 v Martine, v ktorom sa nachádza 24 bytových jednotiek. TERMÍN PREDLOŽENIA CENOVÝCH PONÚK JE DO 23. 10. 2009.
viac
Predloženie cenových ponúk na výmenu vodomerov (v rámci povinného overovania)
Dátum pridania 15.10.2009 |
 Kategória Technické otázky

Žiadame Vás o predloženie cenových ponúk na výmenu vodomerov (v rámci povinného overovania) pre teplú a studenú vodu so spätnými klapkami pre nové vodomery a repasované vodomery s nulovým stavom. Výmena vodomerov bude realizovaná v nasledujúcich bytových domoch: Alexyho 2, 4 - pre studenú vodu na 60 ks, Alexyho 6, 8, 10, 12 - pre studenú vodu na 32 ks, Ševčenkova 7, 8 - pre teplú vodu na 44 ks. TERMÍN PREDLOŽENIA PONÚK DO 21. 10. 2009.
viac
Oznam pre predsedov SVB a zástupcov vo VS
Dátum pridania 22.05.2009 |
 Kategória Všeobecné otázky

Vážení predsedovia SVB a záspupcovia vo VS, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27. 05. 2009, t. j. v stredu budú pre Vás pripravené ročné vyúčtovania za rok 2008 v našej organizácii.Prosíme príďte si ich prevziať.
viac
Kontakt na havarijnú službu
Dátum pridania 17.04.2009 |
 Kategória Technické otázky

Vážení klienti, oznamujeme Vám kontakty na havarijnú službu. V prípade havárií je Vám na telefóne 0903 717 105 k dispozícii havarijná služba nasledovne: v pracovn. dňoch od 15.30 do 7.00 nasledujúceho dňa, v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a počas sviatkov celý deň. Havarijná služba je zabezpečená firmou Dombyt, s.r.o., Martin.
viac
PPP projekt Martin
Dátum pridania 08.04.2009 |
 Kategória Zahraničná spolupráca

V tomto období nezisková organizácia Matra, n. o. spolupracuje na PPP Projekte Martin "Obnova vysokopodlažných bytových domov mesta Martin - sídlisko Podháj".
viac
< 1 2 3

AktualityCopyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup