Privátna zóna
Login:
Heslo:

Oznamy

Cenníky 2013
Dátum pridania ..2013 |
 Kategória Oznamy

Prinášame Vám cenníky platné v roku 2013
viac
Vianočné sviatky
Dátum pridania ..2012 |
 Kategória Oznamy

Oznamuje naším zákazníkom, že organizácie Matra, n.o. bude v čase od 27.12.2012 do 1.1.2013 zatvorená.
viac
Verejne obstaravanie
Dátum pridania 16.08.2012 |
 Kategória Oznamy

Zhotovenie diela - komplexnú rekonštrukciu vodomerných šácht a vodomerných zostáv pre bytové domy v lokalite Bambusky, 036 01 Martin.
viac
Celozávodná odstávka MT, a.s.
Dátum pridania ..2012 |
 Kategória Oznamy

Na základe § 26 Zákona o tepelnej energetile č. 657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla prerušuje Mart. Teplárenská dodávku tepla dňa 2.7.2012 -3.7.2012.
viac
Martico, a.s.
Dátum pridania ..2012 |
 Kategória Technické oddelenie

Na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0140/2012/T zo dňa 16.12.2011 je cena za dodávku tepla od 1.1.2012 do 31.12.2012: Vo variabilnej zložke: 0,0417 €/kWh Vo fixnej zložke: 235,6066 €/kW Uvedené ceny sú bez DPH.
viac
Reklamačná doba
Dátum pridania ..2012 |
 Kategória Všeobecné otázky

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že reklamačná doba k Ročnému vyúčtovaniu za rok 2011 je v termíne od 01. 06. 2012 do 15. 06. 2012.
viac
|
 Kategória Všeobecné otázky

Oznamujeme našim zákazníkom, že od 7.3.2011 nastala zmena stránkových hodín: v pondelok od 7:30 do 12:00 bude otvorená len pokladňa, stránky budú vybavované len v poobedňajších hodinách t.j. od 12:30 do 15:30. Za pochopenie ďakujeme.
viac

Dátum pridania 01.03.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Vážení predsedovia SVB, zástupcovia domov VS a vlastníci bytov, v mesiacoch marec – máj 2011 budú prebiehať zhromaždenia vlastníkov bytov v SVB a VS. Momentálne pripravujeme všetky potrebné podklady. V prípade Vašich ďalších špecifických požiadaviek nás kedykoľvek kontaktujte. Za Vaše návrhy, pripomienky a postrehy, ktoré určite prispejú k vzájomnej spokojnosti, vopred ďakujeme.
viac
TEHOS s.r.o.
Dátum pridania 14.02.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0112/2011/T zo dňa 21.12.2010 pre TEHOS s.r.o., Dolný Kubín bola určená cena var. zložky tepla pre domácnosti vo výške 0,0344 €/kWh bez DPH cena fixnej zložky tepla vo výške 186,65 €/kW bez DPH.
viac
Martico, a.s.
Dátum pridania 14.02.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0243/2011/T zo dňa 22.12.2010 pre Martico a.s. Východná 14, Martin bola určená cena variabilnej zložky tepla vo výške 0,0350 €/kWh bez DPH cena fixnej zložky tepla vo výške 193,1865 €/kW bez DPH.
viac
Martinská teplárenská
Dátum pridania 14.02.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0240/2011/T zo dňa 28.12.2010 pre Martinskú teplárenskú a.s. bola určená cena variabilnej zložky tepla vo výške 0,0313 €/kWh bez DPH cena fixnej zložky tepla vo výške 111,4658 €/kW bez DPH
viac
Zmeny cien
Dátum pridania 14.02.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0176/2010/V zo dňa 29.11.2010 boli určené ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 0,7229 €/m3 bez DPH 0,8603 €/m3 vrátane DPH ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou vo výške 0,9048 €/m3 bez DPH 1,0767 €/m3 vrátane DPH
viac
Úprava zálohových platieb
Dátum pridania 07.02.2011 |
 Kategória Finančné oddelenie

Na základe Rozhodnutia ÚRSO č. 0176/2010/V o zvýšení ceny studenej vody zo dňa 29.11.2010 a Rozhodnutia ÚRSO č. 0243/2011/T o zvýšení ceny tepla zo dňa 22.12.2010 sa upravuje výška mesačných zálohových platieb SV, TP, ÚK a ohrev TV.
viac
Asanácia lokalít
Dátum pridania 11.01.2011 |
 Kategória Technické oddelenie

Zdevastované nájomné domy na ulici Na Bystričku, Ruppeldtovej a Bottovej si vyžiadali ich asanáciu. Stav obytných domov bol označený za havarijný. Pobyt a pohyb osôb v domoch sa stal život ohrozujúci.Posledný obyvatelia sa zdomov presťahovali do náhradného ubytovania. Objekty boli odovzdané mestu a následne demoličnej firme.
viac
Žrebovanie nájomných bytov BD A3 - 32 b. j. Martin - Košúty
Dátum pridania 29.07.2010 |
 Kategória Nová výstavba

Dňa 26. júla 2010 o 15,00 hod. sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke Mestského úradu Martin žrebovanie nájomných bytov v novopostavenom bytovom dome A3 - 32 b.j. Martin – Košúty. Žrebovanie sa uskutočnilo za účasti pani notárky JUDr. Ireny Kolcunovej. Pri žrebovaní sa najprv oznámilo číslo bytu a potom bolo vyžrebované meno žiadateľa.So žiadateľmi, ktorí boli vyžrebovaní bude následne uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú jeden rok, pričom budú musieť zaplatiť nájomné za byt za mesiac, v ktorom bude uzatvorená nájomná zmluva a za jeden mesiac vopred. Nájomné zmluvy budú uzatvárané u úspešných záujemcov priebežne v mesiaci august 2010.
viac

Aktuality



Copyright© 2009 by Matra, Design and Programming by Zetagroup